Anco Baksoellah en Anatoli Gantwarg in Delft

Wat is strategie? Volgens Gantwarg is dat de fase tussen het begin van de partij en concreet middenspel. In deze strategische fase kun je je alleen laten leiden door algemene kennis van het spel en strategie. Er zijn diverse algemene principes, die daarbij een rol spelen. Voor strategie zijn belangrijk: Samenwerken van schijven; ondersteuning van vooruitgeschoven materiaal; ontwikkeling en activeren van materiaal. Veelvuldig noemt hij de algemene principes van de tempoleer, dynamiek en het buitengewoon lastige begrip 'Ice and Byte'.

Tempoverhoudingen en met name ontwikkelingsvoorsprong zijn cruciaal. Waarom? Met tempovoorsprong sta je simpel geredeneerd dichter bij dam. Dat speelt sterk in het late middenspel. Echter het maakt eerder in de partij ook acties mogelijk, die anders niet mogelijk zouden zijn. Het plaatsen van een sterke voorpost is vaak alleen mogelijk als er voldoende ondersteuning is van ander materiaal. Bij ontwikkelingsvoorsprong is dat vaak het geval.

Een heikel vraagstuk voor zowel spelers als trainers tijdens en na de partij is, op welke vleugel gespeeld moet worden en waar niet. Achteraf is soms nog wel vast te stellen, waar het misging. Tijdens de partij is het tasten in het duister en moeten er ingrijpende beslissingen genomen in ongelooflijk korte tijd. Vaak blijkt de richting van het spel beslissend voor de uitkomst van de partij.

Diagram 1

Hoe deze richting te bepalen? In deze fase van de strijd is er immers geen sprake is van concrete varianten. De bekende begrippen uit het positiespel, zoals randschijven, achtergebleven of hangende stukken, ontwikkeling, etc. zijn ontoereikend in contactloze stellingen zonder deze kenmerken. Gantwarg komt daarom met het nieuwe begrip: Ice and Byte.

Bijvoorbeeld in deze nog nooit in een echte partij voorgekomen diagramstand heeft wit een aanzienlijke ontwikkelingsvoorsprong. Toch staat hij volgens Anatoli niet best. De witte stelling heeft namelijk de verkeerde 'richting'. Het nogal overvloedige materiaal op de lange vleugel heeft geen 'byte' door ontbreken van het aanknopingspunt op veld 16.