Een buitengewoon omvangrijk en slecht begrepen onderwerp is het randschijvenspel. In principe gaat het daarbij om de bezetting van het vooruitgeschoven veld 15/36 door een van beide spelers, terwijl geprobeerd wordt op de andere vleugel een blokkade op te zetten. Er zijn diverse opening van waaruit een dergelijk beeld kan ontstaan. Een bekend voorbeeld is de Korchow opening. De laatste tijd wordt nogal wat onderzoek gedaan aan randschijvenspel vanuit de 32-28 16-21 opening. Het gaat dan om de variant 32-28 16-21 31-26 11-16 37-32 7-11 36-31 19-23 28x19 14x23 33-28 21-27. Strikt genomen is dat geen echt randschijvenspel. Evenwel in tal van partijen komt het ervan.